ข่าวเด่น : กต.เปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง โคราช ในเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา News

ข่าวเด่น : กต.เปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง โคราช ในเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

กต.เปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง โคราช ในเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
 
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา แห่งใหม่ ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
การเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครราชสีมา แห่งใหม่ เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการทำหนังสือเดินทางโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการดำเนินการให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก และนโยบาย SMART CITY ของจังหวัดนครราชสีมา
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครราชสีมา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อเปิดพื้นที่สำนักงานให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับทักษะด้านศิลปะกับงานมิติการทูตเพื่อประชาชนโดยสะท้อนงานพื้นถิ่นเชื่อมโยงผ่านการทูตเชิงวัฒนธรรม
 
สำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครราชสีมา แห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยสามารถศึกษาข้อมูลการเข้ารับบริการได้ทาง สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044 - 243 - 132 / 044 - 243 - 133