ข่าวเด่น : กต. ดูงานศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินออสเตรเลีย ยกระดับการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ News

ข่าวเด่น : กต. ดูงานศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินออสเตรเลีย ยกระดับการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

กต. ดูงานศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินออสเตรเลีย ยกระดับการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าพบนาง Fiona Webster รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมการกงสุลและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ณ ที่ทำการ กต.ฯ ออสเตรเลีย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่มีความเป็นเลิศของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่วางแผน ประสานงานเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ การก่อการร้ายและวิกฤตการณ์ในต่างประเทศที่อาจกระทบต่อสวัสดิภาพและชีวิตของชาวออสเตรเลียและคนชาติของมิตรประเทศ โดยมีกลไกที่สำคัญ ได้แก่ 1) ศูนย์เฝ้าระวัง ปฏิบัติหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 2) ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis Center) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐด้านการบรรเทาสาธารณภัยของออสเตรเลีย ทำหน้าที่ประชุมเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ และ 3) สายด่วน 24 ชม. สำหรับตอบคำถามประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
 
ที่ผ่านมา เมื่อปี 2561 ได้ส่งแพทย์นักประดาน้ำชาวออสเตรเลียเข้าร่วมในทีมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือนำนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี จำนวน 13 คน พร้อมโค้ช ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงรายได้อย่างปลอดภัย
 
อธิบดีกรมการกงสุลได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกลไกของทางการไทยในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อคนไทยว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับของออสเตรเลีย โดยประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ชุดแรกจัดตั้งขึ้นเพื่อที่ช่วยเหลือคนไทยและประเทศที่ประสบภัย ซึ่งแบ่งได้เป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน และคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติ และชุดที่ 2 คือคณะอนุกรรมการเพื่อบรรเทาสาธารณภัย อย่างไรก็ดี ทางการไทยอาจมีความจำเป็นต้องพัฒนากลไกที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สำหรับในกรณีที่เกิดเหตุในประเทศที่ไม่มีสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยตั้งอยู่ ทางการไทยสามารถขอความร่วมมือในกรอบอาเซียน ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยความช่วยเหลือทางกงสุล
โดยคณะผู้แทนของรัฐสมาชิกอาเซียนในประเทศที่สามแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ และแนวปฏิบัติว่าด้วยการเตรียมความพร้อมด้านการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยคณะทางการทูตอาเซียนในประเทศ
ที่สามแก่ชาติสมาชิกอาเซียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 
ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เลี้ยงอาหารคำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะจาก กต. และผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ ที่ กต. เชิญมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในเครือรัฐออสเตรเลียด้วย