ข่าวเด่น : กรมการกงสุลลงพื้นที่เชียงราย คุยแนวร่วมภาครัฐ-จัดบรรยายเตรียมพร้อมคนไทยไปต่างประเทศ News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลลงพื้นที่เชียงราย คุยแนวร่วมภาครัฐ-จัดบรรยายเตรียมพร้อมคนไทยไปต่างประเทศ

กรมการกงสุลลงพื้นที่เชียงราย คุยแนวร่วมภาครัฐ-จัดบรรยายเตรียมพร้อมคนไทยไปต่างประเทศ
 
เมื่อวันที่ 30-31 ส.ค. 2562 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการสื่อสารงานกงสุล 4.0 ที่ จ. เชียงราย โดยได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ไปบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาจำนวน 200 คน ในการไปศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานจัดหางาน สำนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. เชียงราย และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย เพื่อสร้างแนวร่วมการทำงานเชิงป้องกันในการดูแลคนไทยในต่างประเทศจากท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทางถึงปลายทางคือสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก
 
การดำเนินโครงการในครั้งนี้เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มนักศึกษาไทยในเชียงราย เพื่อให้รู้เท่าทัน เตรียมความพร้อม หลีกเลี่ยงปัญหาถูกนายจ้างต่างชาติกดขี่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือลวนลามในระหว่างการฝึกงานฝึกอาชีพ รวมทั้งการรับทราบข้อมูลปัญหาของกลุ่มแรงงานไทยในเชียงราย ซึ่งตามสถิติปี 2561 มีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และอิสราเอลประมาณ 3,000 คนในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และก่อสร้างด้วย