ข่าวเด่น : อธิบดีกรมการกงสุลรับรางวัล "Golden Bear” จากสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย  News

ข่าวเด่น : อธิบดีกรมการกงสุลรับรางวัล "Golden Bear” จากสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย

#อีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชน อธิบดีกรมการกงสุลรับรางวัล "Golden Bear” จากสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย การันตีผลงานบริการและดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศ
 
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล รับมอบรางวัล Golden Bear จากสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการดูแลและให้บริการประชาชนทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จในการพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน อาทิ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3  e-Visa  และบริการเอกสารการทะเบียนสองภาษา เป็นต้น โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน 
 
#การทูตเพื่อประชาชน