ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสนับสนุนวัดไทยลุมพินี News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสนับสนุนวัดไทยลุมพินี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้เข้าถวายถวายผ้าไตรจีวรและปัจจัยอื่น ๆ แด่พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ณ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล และได้หารือในเรื่องการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาปีละกว่า 50,000 คน โดยกรมการกงสุลร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ดำเนินโครงการส่งเจ้าหน้าที่มาประจำ "ที่ทำการกงสุลชั่วคราว" ที่วัดไทยลุมพินี เพื่อดูแลคนไทยที่มาสักการะสังเวชนียสถานในช่วงฤดูกาลแสวงบุญในเดือน ต.ค. - มี.ค. ของทุกปี ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”