ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจิตอาสาพัฒนาทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จันทบุรี News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจิตอาสาพัฒนาทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จันทบุรี

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี โดยได้ร่วมกับผู้พลั้งพลาดของทัณฑสถานฯ ทำความสะอาดอาณาบริเวณของทัณฑสถานฯ ที่ส่วนหนึ่งจัดเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้ร่วมปลูกต้นทุเรียนจำนวน 50 ต้นด้วย
 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาที่จันทบุรีเป็นส่วนขยายของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี กับส่วนราชการในจังหวัด นับตั้งแต่การสนับสนุนการตั้งร้านค้าเสี้ยวจันเพื่อจำหน่ายอาหารฝีมือผู้ต้องขังของเรือนจำจันทบุรีในพื้นที่สำนักงานฯ และในโอกาสนี้ กรมฯ ยังได้มอบเก้าอี้หินขัดจำนวน 6 ตัว แก่เทศบาลจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย