ข่าวเด่น : กต. นำหน่วยปฏิบัติการภาครัฐ-เอกชน รับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับประเทศไทย News

ข่าวเด่น : กต. นำหน่วยปฏิบัติการภาครัฐ-เอกชน รับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับประเทศไทย

      วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.30 น. เครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับสู่ประเทศไทยจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้นำคนไทยจำนวน 138 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง–พัทยา) แล้วโดยสวัสดิภาพ

      โดยลูกเรือและผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว รวมถึงทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 7 คน เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 2 คน และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่นครอู่ฮั่นอีก 3 คน โดยจะต้องผ่านกระบวนการตรวจ คัดกรองโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

      ในโอกาสที่รัฐบาลไทยจัดส่งเครื่องบินไปเคลื่อนย้ายคนไทยที่นครอู่ฮั่นนี้ คณะเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการฯ ยังได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเวชภัณฑ์แสดงน้ำใจจากรัฐบาลไทย ไปมอบให้แก่รัฐบาลและประชาชนชาวจีนพร้อมกับเที่ยวบินดังกล่าวด้วย

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นรม.และ รมว. สาธารณสุข ณ ห้องประชุม อาคารผู้โดยสาร 2 ท่าอากาศยานอู่ตะเภาว่า

       "กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการบูรณาการภารกิจภาครัฐ-เอกชน ขอขอบคุณ และแสดงความชื่นชมคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงานทุกฝ่าย ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการเคลื่อนย้ายคนไทยจากนครอู่ฮั่นกลับประเทศอย่างสมัครใจโดยสวัสดิภาพในครั้งนี้ ซึ่งความสำเร็จที่สำคัญสูงสุดคือ การรับคนไทยจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย และคลายความกังวลใจของคนไทยทั้งประเทศ พร้อมกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณทางการจีน ทั้งรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นและขอแสดงความชื่นชมในน้ำใจไมตรีของพี่น้องชาวจีน ทั้งนายจ้าง ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และประชาชนจีน ทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรถรับมาส่งคนไทยที่ท่าอากาศยานอู่ฮั่นเพื่อเดินทางกลับประเทศในครั้งนี้ แม้ว่าอยู่ในช่วงยากลำบาก"

      สำหรับคนไทย 3 คน ที่ไม่ผ่านการคัดกรองผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินของทางการจีน กระทรวงการต่างประเทศได้ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประสานงานกับทางการจีนเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือตลอดเวลา

      ภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและน้ำใจไมตรีของสองมิตรประเทศใกล้ชิดที่มีมาอย่างยาวนาน และขอให้จีนสามารถผ่านเหตุการณ์ยากลำบากในครั้งนี้และกลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว