ข่าวเด่น : คณะกรมการกงสุลร่วมสังเกตการณ์การรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล News

ข่าวเด่น : คณะกรมการกงสุลร่วมสังเกตการณ์การรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

      เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 19.06 น. นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุลและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมสังเกตการณ์การรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล จำนวน 38 คน ประกอบด้วย พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 17 รูป ฆราวาส จำนวน 21 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว แม่ชี จิตอาสา คนไทยที่พำนักในเนปาล และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่วัดไทยลุมพินี โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ TLM2221 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

      ทั้งนี้ คณะกรมการกงสุลได้ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการ EOC ท่าอากาศยานดอนเมืองและการดำเนินงานร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด่านควบคุมโรค ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสายการบิน

#กรมการกงสุล #ทุกแห่งหนเราดูแล #คนแปลกหน้าที่ดูแลคุณ #เราคนไทยร่วมใจก้าวผ่านCOVIDไปด้วยกัน