ข่าวเด่น : กรมการกงสุล ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุล ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา 8.00 น. กรมการกงสุลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล                                         แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุ จากนั้น เวลา 8.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการกงสุลได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการเก็บขยะบริเวณทางเดินด้านหน้าถนนแจ้งวัฒนะและสะพานลอยคนข้ามหน้ากรมการกงสุลด้วย