ข่าวเด่น : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 News

ข่าวเด่น : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันเด็กแห่งชาติ 2560” ของกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรมการกงสุล โดยมีนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมการกงสุล เข้าร่วมด้วย ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย ที่ได้ทั้งความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ด้านการต่างประเทศ อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายและข้อมูลแบบ Info Graphic เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การทำหนังสือเดินทางยุวทูต กิจกรรมฐานของกรมต่าง ๆ 10 ฐานเพื่อแลกของที่ระลึก และร่วมเล่นเกมส์กับศิลปินรับเชิญ (กั้ง วรกร เดอะสตาร์ 10) รวมทั้งมีบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนเป็นจำนวนมาก

          นายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุลได้ให้โอวาทแก่เด็ก ๆ และเยาวชน ว่า เรื่องการต่างประเทศมิใช่เรื่องไกลตัว ดังนั้น เยาวชนควรให้ความสนใจข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และหมั่นศึกษาพัฒนาตนให้พร้อมกับโลกที่เปิดกว้าง เช่น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รู้จักประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ที่สนใจ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนไทยพัฒนาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศต่อไป