ข่าวเด่น : กรมการกงสุลทำบุญอัฐิคนไทยผู้เสียชีวิตในต่างประเทศ  News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลทำบุญอัฐิคนไทยผู้เสียชีวิตในต่างประเทศ

กรมการกงสุลทำบุญอัฐิคนไทยผู้เสียชีวิตในต่างประเทศ 

             วันนี้ (25 มกราคม 2560) กรมการกงสุลจัดพิธีทำบุญให้คนไทยที่เสียชีวิตในต่างประเทศ โดยได้นิมนต์พระภาวนาธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดนาหลวง จ. อุดรธานี และคณะสงฆ์จำนวน 6 รูป มาเพื่อสวดพระพุทธมนต์ และทำพิธีแผ่ส่วนกุศลให้แก่อัฐิผู้ที่เสียชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งอัฐิส่วนหนึ่งยังคงเก็บไว้ที่กรมการกงสุลเพื่อรอญาติพี่น้องมารับไปทำพิธีทางศาสนา โดยมีนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ และนายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานร่วมในพิธี

             กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งทั่วโลก มุ่งมั่นตั้งใจดูแลคนไทยในต่างประเทศภายใต้แนวนโยบาย“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” เริ่มตั้งแต่การบริการทำหนังสือเดินทาง การแจ้งเกิด การจดทะเบียนสมรส การรับรองเอกสารในต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อนหรือประสบภัยพิบัติฯลฯ จนเมื่อคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ ก็มีหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการศพหรือส่งอัฐิกลับมายังประเทศไทยด้วย