ข่าวเด่น : นายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล นำทีมผู้บริหารกรมการกงสุล ไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA Cooperation)  News

ข่าวเด่น : นายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล นำทีมผู้บริหารกรมการกงสุล ไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA Cooperation)

         วันที่ 30 มกราคม 2560 นายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล นำทีมผู้บริหารกรมการกงสุล ไปร่วมแสดงความยินดีกับ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องด้วยโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA Cooperation) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนการทูตเพื่อการพัฒนา โดยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นสากลในการพัฒนาผ่านการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับนานาประเทศ