ข่าวเด่น : กรมการกงสุลร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพ News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพ

กรมการกงสุลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เมื่อวันที่ 25 เมษายน และ วันที่ 30 เมษายน 2560 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมการกงสุล นำทีมจิตอาสาที่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลไปร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าแถวรอสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ กรมการกงสุลยังได้สนับสนุน พัด จำนวน 20,000 ด้าม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใช้คลายร้อนระหว่างรอสักการะอีกด้วย