ข่าวเด่น : ผู้แทนกงสุลเกาหลีใต้ประชุมเตรียมการร่วมกับกรมการกงสุล. News

ข่าวเด่น : ผู้แทนกงสุลเกาหลีใต้ประชุมเตรียมการร่วมกับกรมการกงสุล.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 ผู้แทนฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย นำโดย นาย Lee Ki- Heum กงสุล (ผู้ช่วยทูตฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง)ได้เดินทางมาประชุมร่วมเพื่อเตรียมการจัดประชุมหารือด้านการกงสุลระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ เลขานุการกรม กรมการกงสุล และนายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการต้อนรับ ซึ่งการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 3 นี้ คาดว่าจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2560 นอกจากนี้ ผู้แทนฝ่ายเกาหลีใต้ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการให้บริการด้านการรับรองเอกสาร และงานหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลด้วย