ข่าวเด่น : รองอธิบดีกรมการกงสุล ตรวจเยี่ยม สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น News

ข่าวเด่น : รองอธิบดีกรมการกงสุล ตรวจเยี่ยม สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รองอธิบดีกรมการกงสุล (นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ) พร้อมด้วยข้าราชการ กรมการกงสุล ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจสอบระบบการให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น เพื่อรักษามาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชน ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล