ข่าวเด่น : กรมการกงสุลยกทีมออกหน่วยให้บริการประชาชนจังหวัดราชบุรี. News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลยกทีมออกหน่วยให้บริการประชาชนจังหวัดราชบุรี.

          กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกไปให้บริการหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งได้จัดเสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ และการเตือนภัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) ให้เกียรติมาในพิธีเปิดกิจกรรมทั้งสองร่วมกับรองอธิบดีกรมการกงสุล (นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ)

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” เพื่อให้งานด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างทั่วถึง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ตามคำขวัญ “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางในช่วง 3 วันนี้แก่ประชาชนกว่า 2000 ราย