ข่าวเด่น : กรมการกงสุลออกหน่วยบริการคนไทยในสิงห์บุรี News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลออกหน่วยบริการคนไทยในสิงห์บุรี

"การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล" เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 กรมการกงสุลได้จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง ภายในงานมหกรรม เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน โดยมีนางสาววาสวลี วรรณทวี นำทีม โดยมีประชาชนมาใช้บริการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางรวมทั้งสิ้น 727 ราย ในระหว่างออกหน่วยบริการครั้งนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายปรัญชา เปปะตัง นายอำเภอค่ายบางระจัน ได้เข้าเยี่ยมชมและกล่าวขอบคุณ​กรมการกงสุล​ที่จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางสัญจรด้วย