ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงประจำชาติไทย เป็นความภาคภูมิใจในเอกราชอธิปไตย และเป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดยมีนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมการกงสุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลร้องเพลงชาติเบื้องหน้าธงชาติของไทย เพื่อแสดงพลังความรักชาติและความสามัคคีพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันธงชาติไทย ซึ่งปัจจุบัน มีประเทศ 54 ประเทศจาก 261 ประเทศทั่วโลกที่ได้กำหนดให้มีวันธงชาติเช่นเดียวกับประเทศไทยด้วย