ข่าวเด่น : กระชับความสัมพันธ์ด้านกงสุลไทย - ลิเบีย News

ข่าวเด่น : กระชับความสัมพันธ์ด้านกงสุลไทย - ลิเบีย

เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 นาย Mohamed A. M. Eznati อุปทูตลิเบียประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านกงสุลระหว่างไทย-ลิเบีย ณ ห้องรับรอง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ