ข่าวเด่น : กระชับสัมพันธ์-สานความร่วมมือด้านกงสุลกับอิหร่าน News

ข่าวเด่น : กระชับสัมพันธ์-สานความร่วมมือด้านกงสุลกับอิหร่าน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นำคณะผู้แทนไทยหารือกับนาย Ali Chegeni อธิบดีกรมการกงสุลอิหร่านในการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – อิหร่าน ครั้งที่ 4 (The Fourth Thailand – Iran Joint Consular Meeting) ณ กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กรุงเตหะราน เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านกงสุล การดูแลคุ้มครองคนไทยในอิหร่าน การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องปรามการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกงสุลของอิหร่านเข้าร่วม

ภายหลังการประชุมหารือ อธิบดีกรมการกงสุลได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hassan Ghashghavi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน โดยได้ใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจในนามรัฐบาลและประชาชนไทยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เขตชายแดนอิหร่าน – อิรัก ทำให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลไทยได้พิจารณาสนับสนุนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วจำนวน 2 ล้านบาท โดยจะมอบผ่าน สอท. ณ กรุงเตหะราน ในโอกาสต่อไป