ข่าวเด่น : "ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบผู้บริหารกรมการกงสุล : ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานการทูตเพื่อประชาชน" News

ข่าวเด่น : "ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบผู้บริหารกรมการกงสุล : ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานการทูตเพื่อประชาชน"

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมการกงสุล โดยได้พบหารือกับนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลและคณะผู้บริหารกรม เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและแผนงานการดำเนินงานการทูตเพื่อประชาชน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการบริการประชาชน การปกป้องผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้กรมการกงสุลมุ่งสู่ smart & best services ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด สะดวกที่สุด และเข้าถึงการบริการมากที่สุด ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ