ข่าวเด่น : ร่วมมือ-รวมใจ กรมการกงสุลรวมพลัง Big Cleaning Day News

ข่าวเด่น : ร่วมมือ-รวมใจ กรมการกงสุลรวมพลัง Big Cleaning Day

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลกวาดถนน-เก็บขยะหน้ากรมและบนสะพานลอยรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ผู้บริหารกรมการกงสุลได้ผนึกกำลังร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน ภารโรง ทำกิจกรรมจิตอาสา หยิบไม้กวาดทำความสะอาดบริเวณหน้ากรมการกงสุลและสะพานลอยคนข้าม เพื่อสร้างหน้าบ้าน-น่ามองฉลองปีใหม่ รวมทั้งได้ร่วมกันทำบุญตักรบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561 ด้วย