ข่าวเด่น : เปิดตัว "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งแรกที่ จ. ตาก News

ข่าวเด่น : เปิดตัว "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งแรกที่ จ. ตาก

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลนำคณะผู้บริหารกรมการกงสุลลงพื้นที่เปิดตัวกิจกรรม “กรมการกงสุลสัญจร” ครั้งแรก ที่ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561

โดยในวันแรก 9 มกราคม 2561 คณะกรมการกงสุลได้หารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จ.ตาก สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก หอการค้า รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นในประเด็นความร่วมมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ (Ease of Doing Business) อาทิ การรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดทำเอกสารที่ประชาชนนำไปใช้ในต่างประเทศเป็น 2 ภาษา เป็นต้น

ในช่วงบ่าย ได้จัดการบรรยายหัวข้อ “เล่าเรื่องน่ารู้สู่ชาวตาก : ทำงาน เรียนต่อ สมรสในต่างแดนต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นสุข” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการเตรียมตัวไปทำงาน การศึกษาต่อ และการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมทั้งเปิดคลินิกงานรับรองเอกสารและนิติกรณ์ รวมทั้งคลินิกงานกงสุลอื่นๆ ให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้สอบถามข้อมูลด้วย โดยมีผู้เข้าฟังจำนวนมาก

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดกรมการกงสุลสัญจร คือ การลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชน รวมทั้งจับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มีเป้าหมาย คือ การสร้างบริการด้านกงสุลที่ดี ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”