ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเปิดตัว "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งแรกลงพื้นที่เยือนสุดเขตประเทศไทยด้าน อ.แม่สอด จ. ตาก คุยตรงจุดกับ ตม.-ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหน้าด่านชายแดน News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลเปิดตัว "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งแรกลงพื้นที่เยือนสุดเขตประเทศไทยด้าน อ.แม่สอด จ. ตาก คุยตรงจุดกับ ตม.-ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหน้าด่านชายแดน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลและคณะได้ประชุมหารือร่วมกับทีมศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง จ. ตาก เพื่อรับทราบสถานะและปัญหาด้านการตรวจคนเข้าเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับงานการกงสุลและการคัดกรองการตรวจลงตรา ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ แนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในฝั่งเมียนมาของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนได้ศึกษาดูงาน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สอด และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (OSS) อ.แม่สอด ด้วย