ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริการประชาชน News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลจับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริการประชาชน

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกความตกลงดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ยั่งยืนของหน่วยงานภาครัฐทั้งสอง ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์บริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป