ข่าวเด่น : สำนักงานหนังสือเดินทางอุดร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนไปกับ "จังหวัดเคลื่อนที่" คราวนี้ ที่ โรงเรียนบ้านโนนหอม News

ข่าวเด่น : สำนักงานหนังสือเดินทางอุดร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนไปกับ "จังหวัดเคลื่อนที่" คราวนี้ ที่ โรงเรียนบ้านโนนหอม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางสาวธิติยา ปานมณี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี นำทีมออกหน่วยบริการให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทางและคำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปต่างประเทศแก่ประชาชนในอำเภอบ้านดุง พร้อมจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนในหมู่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของส่วนภูมิภาคในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านโนนหอม ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนของจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 โดยในโอกาสนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้เดิมเยี่ยมชมหน่วยบริการของสำนักงานฯ ด้วย