ข่าวเด่น : ติวเข้มงานคลังคนกงสุล !! พร้อมลุยงานการทูตเพื่อประชาชน News

ข่าวเด่น : ติวเข้มงานคลังคนกงสุล !! พร้อมลุยงานการทูตเพื่อประชาชน

กรมการกงสุลจัดการเสวนาหัวข้อ "ระเบียบคลัง : รู้ไว้ได้ประโยชน์" แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการประชาชนและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วันนี้ 12 ก.ค. 2561 กรมการกงสุลได้จัดเสวนาด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้งบประมาณด้านกงสุล โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้อำนวยการสำนัก มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณของกรม โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกว่า 50 คน