ข่าวเด่น : สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เปิดให้บริการแล้ว News

ข่าวเด่น : สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เปิดให้บริการแล้ว

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทดลองให้บริการรับรองเอกสารที่สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

                                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายการให้บริการรับรองเอกสารแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในสถานที่ให้บริการที่มีความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการเปิดสำนักงานสาขาเพื่อให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสารในกรุงเทพฯ นอกเหนือจากสำนักงานหลักที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

                                สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์แห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณเมโทร มอลล์ (Metro Mall) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. โดยสามารถลงทะเบียนขอรับรองเอกสารแบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ https://e-legalization .mfa.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทดลองเข้าใช้บริการได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ โทร. 02-575-1058 – 60 หรือ ติดต่อ call center กรมการกงสุล โทร.02-572-8442 (24 ชั่วโมง)