ข่าวเด่น :  กรมการกงสุลรับรางวัลหน่วยงานบูรณาการดีเด่นของ DSI News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลรับรางวัลหน่วยงานบูรณาการดีเด่นของ DSI

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุลร่วมพิธีรับมอบรางวัลเครือข่ายบูรณาการดีเด่น DSI ปี 2561 จาก พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการมุ่งดำเนินงานเพื่อประชาชนของกรมการกงสุลโดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง DSI

ในปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ ได้รับรางวัลเครือข่ายของ DSI รวม 28 หน่วยงานแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายต่างประเทศ และเครือข่ายภาคประชาชน