ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว "โครงการฝึกทักษะวิชาชีพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ชาวไทยในเยอรมนี" ผนึกเครือข่ายหมอ-พม.-แรงงาน ดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ News

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว "โครงการฝึกทักษะวิชาชีพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ชาวไทยในเยอรมนี" ผนึกเครือข่ายหมอ-พม.-แรงงาน ดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิด “โครงการฝึกทักษะวิชาชีพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี” ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2561 ซึ่งกรมการกงสุลได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานใน "คณะกรรมการสหวิชาชีพ" นำวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและใจตลอดจนเสริมสร้างทักษะฝีมือและวิชาชีพด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการเพนท์เล็บให้แก่คนไทยกว่า 300 คนที่พำนักอาศัยในนครแฟรงก์เฟิร์ตและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ