ข่าวเด่น : กรมการกงสุลร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมคนต่างด้าวจากภูมิภาคแอฟริกาปลอมแปลงเอกสาร News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมคนต่างด้าวจากภูมิภาคแอฟริกาปลอมแปลงเอกสาร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ และเจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการแถลงข่าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการจับกุมชาวต่างด้าวที่ใช้และปลอมแปลงเอกสารโดยแอบอ้างว่าเป็นนักฟุตบอลสโมสรในประเทศไทย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู โดยกรมการกงสุลได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการป้องปรามและปราบปรามขบวนการของคนต่างด้าวที่ใช้เอกสารปลอม หรือปลอมแปลงเอกสารราชการ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กรมการกงสุล เพื่อนำไปใช้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรและเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม กก. 2 บก. สส. สตม. และ บก. ตม. 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าจับกุมคนต่างด้าวจากภูมิภาคแอฟริกา รวม 4 ราย ที่ไปติดต่อขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

ในช่วง 1 – 2 เดือนที่ผ่านมา กรมการกงสุลได้ตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารหลายกรณีอาทิ การปลอมแปลงสัญญาจ้างงานนักฟุตบอล และหนังสือสมาคมการกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลายรายที่    ชาวต่างด้าวจากภูมิภาคดังกล่าวได้มายื่นคำร้องที่กรมการกงสุล  ซึ่งจากการตรวจสอบกับสมาคมฟุตบอลต่าง ๆ แล้ว พบว่าเป็นสัญญาจ้างงานที่ไม่ถูกต้อง โดยมีการปลอมแปลงขึ้นมา บางส่วนเป็นการทำสัญญาปลอมกับสมาคมฟุตบอล รวมถึงมีการนำแผ่นปะรับรองนิติกรณ์เอกสารของกรมการกงสุลที่รับรองเอกสารให้กับบุคคลหนึ่งไปใช้กับบุคคลอื่น เพื่อเป็นเอกสารประกอบสำหรับการยื่นขออยู่ต่อกับ สตม.

กรมการกงสุลสันนิษฐานว่า มีการดำเนินการเป็นขบวนการโดยเมื่อได้รับการรับรองเอกสารแล้วก็อาจขายแผ่นปะนิติกรณ์ให้คนต่างด้าวอื่น เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยอ้างว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลของสโมสรต่าง ๆ  ทั้งนี้ กรมการกงสุลได้ประสานงานกับ สตม. และสมาคมฟุตบอลอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบข้อมูลการจ้างงาน การเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยของผู้ต้องสงสัยดังกล่าว โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ตั้งข้อหา “ปลอมและใช้เอกสารปลอม”

สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล จะจัดประชุมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลรวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจและ  กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อหามาตรการป้องกัน และปราบปรามขบวนการชาวต่างด้าวที่ปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการพำนักอาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะขบวนการ Romance Scam