ข่าวเด่น : การประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาบุคคลสัญชาติไทยที่ตกทุกข์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 News

ข่าวเด่น : การประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาบุคคลสัญชาติไทยที่ตกทุกข์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาบุคคลสัญชาติไทยที่ตกทุกข์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยลักลอบไปทำงานในต่างประเทศโดยผิดกฎหมายในกรณีต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกรมการกงสุล โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธาน และนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาในการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ 13 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วย