ข่าวเด่น : กต.- แรงงาน ห่วงใย ดูแลแรงงานไทยในอิสราเอล News

ข่าวเด่น : กต.- แรงงาน ห่วงใย ดูแลแรงงานไทยในอิสราเอล

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ นำคณะ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปเยี่ยมแรงงานชาวไทยในอิสราเอล และพบปะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือในการดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยในอิสราเอล ที่มีประมาณ 25,000 คน โดยมี น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุลและเจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ร่วมด้วย 
ในวันที 19 ธันวาคม คณะได้ไปตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่และแลกเปลี่ยนสอบถามสภาพการทำงานกับแรงงานไทยที่ทำงานที่สหกรณ์การเกษตร (Kibbutz) Metsuba ทางภาคเหนือของอิสราเอล รวมทั้งพบปะกับตัวแทนนายจ้าง ซึ่งพบว่าแรงงานไทยในสหกรณ์ดังกล่าวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสม และได้รับการดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ คณะได้เข้าพบผู้บริหารของท่าเรือเมืองไฮฟา ซึ่งเป็นท่าเรือทางตอนเหนือของอิสราเอลและมีขนาดใหญ่สุดของประเทศ และพบกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองไฮฟา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลและช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในบริเวณภาคเหนือของอิสราเอล กว่า 5,000 คน ในกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ