ข่าวเด่น : กรมการกงสุล จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนที่ลำปาง News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุล จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนที่ลำปาง

เมื่อวันที่ 17-21 ธ.ค. 2561 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนที่ จ. ลำปาง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความประสงค์ต้องการทำหนังสือเดินทาง ซึ่งตามปกติจะต้องเดินทางไปทำเอกสารที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานเชิงรุกตามนโยบาย "การทูตเพื่อประชาชน" ของกระทรวงการต่างประเทศ

นางสาววรัญญา พรรณโรจน์ หัวหน้าหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ได้กล่าวว่า ในปีนี้ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุลได้กำหนดแผนการออกให้บริการมุ่งเน้นไปยังประชาชนในเมืองรอง ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเมืองที่ยังไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวตั้งอยู่ โดยสำหรับ 5 วันที่ผ่านมา มีประชาชนมารับบริการทั้งสิ้น 2,519 ราย