ข่าวเด่น : การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 2 News

ข่าวเด่น : การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย - รัสเซีย ครั้งที่ 2 ที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายนายีล ลาทีพอฟ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รัสเซีย เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนจากส่วนราชการไทยที่เกี่ยวเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กรมการจัดหางาน และ กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รัสเซีย และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

 

การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงานด้านการกงสุลของไทยกับรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการกงสุลและสนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีอันดีระหว่างสองประเทศในภาพรวม