ข่าวเด่น : กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน News

ข่าวเด่น : กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานราชการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลจึงสนองนโยบายของรัฐบาลโดยขอมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยเปิดบริการพิเศษเอกสารแปลสำเร็จรูป " ผู้ร้องจะต้องยื่นเอกสารของตนเองเท่านั้นหรือเอกสารของคนในครอบครัว (ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์) เฉพาะเอกสารทางทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 16 ประเภท ดังรายละเอียดที่แนบมา ค่าธรรมเนียมรับรองนิติกรณ์เอกสารตามอัตราปกติและเอกสารจะส่งคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น

-บริการเอกสารแปลสำเร็จรูปคืออะไร ? คือเป็นบริการแปลเอกสารฟรี  16 ประเภท เฉพาะเอกสารของตนเองหรือคนในครอบครัว

-ยื่นได้ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2562 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. - 15.30น. กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ชั้น3 ถ.แจ้งวัฒนะ

 

                                                                                                สอบถามเพิ่มเติม

                                                                                    Call Center 0-2572-8442 (24 ชม.)