ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์

    ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล  บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว  โดยมีผู้สมัครจำนวนรวม 67 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ ตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ไฟล์แนบ