ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล จำนวน 2 อัตรา ประจำกรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล จำนวน 2 อัตรา ประจำกรมการกงสุล

ไฟล์แนบ