ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562 News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 4 อัตรา ( อัตราว่างแรกเริ่ม) ตามไฟล์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ไฟล์แนบ