ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบัตรผ่านเข้า-ออก พร้อมติดตั้ง สำหรับสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีคลองเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบัตรผ่านเข้า-ออก พร้อมติดตั้ง สำหรับสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีคลองเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง