ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร

     ตามที่กรมการกงสุลได้เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสารประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2563 บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ไฟล์แนบ