ประกาศกรมการกงสุล : โครงการรับนิสิตและนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ News

ประกาศกรมการกงสุล : โครงการรับนิสิตและนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

   กรมการกงสุลประสงค์รับนิสิตและนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่วงที่ 2 ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563

นิสิตและนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

   ทั้งนี้ ใบสมัครการฝึกงานกรมการกงสุลสามารถเขียนหรือพิมพ์ได้

ไฟล์แนบ