ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield เพื่อสวมใส่ในการเข้าสอบ

ไฟล์แนบ