ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล ที่ 2/2560 เรืองขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในกลุ่มพิเศษและคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล ที่ 2/2560 เรืองขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในกลุ่มพิเศษและคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

     ตามประกาศกรมการกงสุล ที่ 1/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลในกลุ่มพิเศษและคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 1 อัตรา

      กรมการกงสุล ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ไปจนถึงวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 

ไฟล์แนบ