ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมายประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมายประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ