ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(คนพิการ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(คนพิการ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) ประจำกองสัญชาติฯ  โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.

ไฟล์แนบ