ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์

ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นั้น บัดนี้ กรมการกงสุลได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตามไฟล์เอกสารแนบดังนี้

ไฟล์แนบ