ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

       ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ในอัตราเงินเดือนละ 17000 บาท บรรจุภายในเดือนสิงหาคม 2560

ไฟล์แนบ