ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา

ตามที่กรมการกงสุลเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา 

บัดนี้การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ