ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์

ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตรวจสอบเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 แล้วนั้น

    บัดนี้ การทดสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ